TIDSBESTILLING

Der skal udfyldes en lægeattest i forbindelse med erhvervelse eller af kørekort.
 
Lægeattesten skal udfyldes af ansøgerens egen læge og den er gyldig i 3 måneder.
 
Pris for lægeattest i forbindelse med kørekort = 550,00 kr. (betales med Mobil Pay eller med dankort når attesten er lavet)
 
Lægeattesten skal efterfølgende afleveres til kommunens kørekortkontor på Borgerservice - (husk at bestille tid til dette, da man ikke bare kan møde op), som på politidirektørens vegne behandler ansøgningen, hvis der anmærkninger i lægeattesten bliver den forelagt embedslægen.
Hvis det er nyerhvervelse af kørekort skal attesten som regel afleveres på din køreskole.
 
Hvis du har diabetes udfyldes også en speciel attest vedr. dette.
 
Indtagelse af vanedannende medicin kan være problematisk i forbindelse med erhvervelse af kørekort, du kan læse mere herom i dette link:
 
Bilkørsel og vanedannende medicin 
 
Læs i øvigt om kørekortsreglerne på nedenstående link fra borger.dk
- se under punktet:  hvor længe er mit kørekort gyldigt:
 
Regler for gyldighed af kørekort