HPV VACCINATION


 
Baggrund
 
Human papilomavirus (HPV) er virus, der inficerer hud og slimhinder.

HPV overføres ved seksuel kontakt. Man anslår, at ca. 60-80% af seksuelt aktive kvinder og mænd har været eksponeret for denne virus på et tidspunkt i deres liv og således have haft en infektion. Denne infektion forsvinder oftest spontant og er normalt uden symptomer. En vedvarende infektion kan dog være årsag til livmoderhalskræft, kønsvorter og celleforandringer.

Indikationen er baseret på påvisningen af beskyttende effekt hos voksne kvinder i alderen fra 16 - 26 år og på påvisningen af Gardasils immunogenicitet hos 9 - 15-årige børn og unge. Effekten er ikke undersøgt hos mænd.

Hvis man i allerbedste fald antager at 70% af de ca. 400 nye årlige tilfælde af livmoderhalskræft kan forebygges med Gardasil - underforstået at alle HPV negative kvinder mellem 9 - 26 år blev vaccineret, og at vaccinen virker på 70% af de reelle livmoderhalskræfttilfælde - ville man altså kunne forhindre 280 dødsfald.

Resultaterne vedrørende risikoen for livmoderhalskræft foreligger indtil videre udelukkende på et teoretisk grundlag og ikke på cancer og dødelighed. Den langvarige effekt og langtidsbivirkningerne kendes derfor ikke.

Der gøres for tiden overvejelser om vaccinens eventuelle plads i børnevaccinationsprogrammet i form af en medicinsk teknologivurdering i Sundhedsstyrelsens regi.
Bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger (>10%) var:
 

  • Feber
  • Rødme på indstikstedet
  • Smerte
  • Hævelser

 
Det er nu videnskabeligt i Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi vurderet, at også kvinder i aldersgruppen 16 - 25 år anbefales samme vaccination.

Desuden anbefales det at seksuelt aktive kvinder ældre end 25 år - og især kvinder med nye og/eller flere partere - der udtrykker ønske om at blive vaccineret, vil kunne opnå en mere end 83% beskyttelse mod celleforandringer/livmoderhalskræft.

Der synes ikke at være belæg for at sætte en øvre aldersgrænse for, hvor vaccinerne har en relevant effekt, men tilstedeværelsen af HPV-virus falder fra 11% i alderen 25-29 år til 1% i aldersgruppen 40-45 år.

Det er fortsat særdeles vigtigt at alle kvinder følger screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

for kvinderne i ovenstående grupper, der ønsker vaccination udenfor det offentlige tilbud,drejer det sig fortsat om 3 vaccinationer.

Patienten skal selv købe vaccinerne på apoteket. Prisen pr. vaccine er ca. 1.150 kr. Man kan med fordel købe vaccinen i Sverige.
Ud over vaccinens pris tilkommer honorar for konsultationen på 150,-