PRISER ATTESTER

PRISLISTE ATTESTER PR. 01.08.21 (priserne er inklusiv moms)
 
En del af de attester, der udføres hos din læge, er ikke dækket af den offentlige sygesikring, men er et privat forehavende.

Attester betales ved levering. Der er mulighed for betaling med Dankort (ikke Mastercard) og Mobil Pay.

Priserne er vedledende og med forbehold for fejl.

 

Kørekortattest 500,00
Mulighedserklæring 600,00
Ansøgning om handicapskilt 300,00
Fritagelse/fravær under udd. eller eksamen 375,00
Dykkerattest alm. 500,00
Dykkerattest udvidet 750,00
Sygemelding (friattest) 600,00
Erklæring om helbred i forb, med løb, konkurrencer mv 500,00
Lægeattest til USA, studierejse, au pair, mv dertil kommer vaccinationer + evt. blodprøver 1.100,00
Ansøgning om enkelttilskud 200,00
Attest v. afbestilling af rejse 650,00
Medicinattest i forbindelse med rejse udenfor Schengen 450,00
Administrationsgebyr + kopi af egen journal 175,00
Adoptionsattest 1. gang 1.000,00
Adoptionsattest 2. gang 500,00
Værgemålsatest 1.000,00
Attest vedr. natarbejde 1.000,00
Kapitalpensionsattest 625,00
Instrukt til børnehave/institutioner 250,00
Kopi af journal, 10 kr. pr. side, max. 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes faste takster på en del attester aftalt med Lægeforeningen.
Vi følger disse øvrige attestpriser.