PRISER ATTESTER

PRISLISTE ATTESTER PR. 01.08.21 (priserne er inklusiv moms)
 
En del af de attester, der udføres hos din læge, er ikke dækket af den offentlige sygesikring, men er et privat forehavende.

Attester betales ved levering. Der er mulighed for betaling med Dankort, Mastercard og Mobil Pay.

Priserne er vedledende og med forbehold for fejl.

 

Kørekortattest 550,00
Mulighedserklæring 650,00
Ansøgning om handicapskilt 350,00
Fritagelse/fravær under udd. eller eksamen 375,00
Dykkerattest alm. 500,00
Dykkerattest udvidet 750,00
Sygemelding (friattest) 650,00
Erklæring om helbred i forb, med løb, konkurrencer mv 500,00
Lægeattest til USA, studierejse, au pair, mv dertil kommer vaccinationer + evt. blodprøver 1.100,00
Ansøgning om enkelttilskud 200,00
Attest v. afbestilling af rejse 650,00
Medicinattest i forbindelse med rejse udenfor Schengen 450,00
Administrationsgebyr + kopi af egen journal 200,00
Adoptionsattest 1. gang 1.100,00
Adoptionsattest 2. gang 550,00
Værgemålsatest 1.000,00
Attest vedr. natarbejde 1.000,00
Attest vedr. kritisk sygdom 650,00
Instrukt til børnehave/institutioner 250,00
Kopi af journal, 10 kr. pr. side, max. 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes faste takster på en del attester aftalt med Lægeforeningen.
Vi følger disse øvrige attestpriser.