URINVEJSINFEKTION

Symptomer
 Symptomer på urinvejsinfektion er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis (2-5%). Optræder i alle aldersklasser, men er især hyppig hos kvinder i den fertile alder. Den symptomatiske patient har et eller flere af følgende symptomer:
Svie/smerter ved vandladning, hyppig vandladning og træningninger.
 
Prøvetagning i klinikken
Patienten får udleveret et engangsbæger samt en mundtlig instruktion i, hvordan en midtstråleurin fremskaffes. Der er ingen grund til forudgående afvask. Husk identifikation på engangsbægeret.
Urinprøver foretaget i hjemmet modtages kun efter aftale.
 
Kontrol efter behandling
Efter endt behandling med antibiotika skal du bestille en tid til kontrol af urinen.